ANASAYFA » FAALIYETLER » GUNDEM » AILEDE DIN EGITIMI SEMINERLERI
11/02/2020, 12:02

Ailede Din Eğitimi Seminerleri

Şubemizin düzenlemiş olduğu Ailede Din Eğitimi programının ilk haftası, 1 Şubat Cumartesi günü Muhammed Büyükkaplan Tıp Yurdu konferans salonunda gerçekleşti.

 

Program başlangıcında, KMÜ İslami İlimler Fakültesi Kur’an-ı Kerim ve Kıraat Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Abdulmuttalip Çalışkan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

 

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi Eğitim Müdürü Vahdi Özer, programın açılış konuşmasını yaparak,

"Ailede din eğitim programı, ailelerin çocuklarının din eğitimine nitelikli katkı yapmalarını sağlamak üzere geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Programda anne ve babaların çocuklarının inanç, ibadet ve ahlak gelişimlerine yönelik yapabilecekleri çalışmalar konusunda bir eğitim alması amaçlanmıştır." dedi.

 

İlk seminer, “Çocuğumu Tanıyor muyum? (Çocuk Gelişimi)” başlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Akça sunumlarını gerçekleşti.

Akça, konuşmasında çocukların bulundukları yaş aralıklarında ne gibi davranışlar ve eğilimler göstereceğinden bahsetti. Anne ve babaların, çocuklarının bu tutumlarına karşı nasıl davranması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Anne ile çocuğun iletişiminin anne karnında başladığını vurguladıktan sonra ebeveyn çocuk iletişiminin çocuğun gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Çocuklarda karakter oluşmunun anne karnında başlayıp ergenlikle beraber şekillendiği konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

 

İlk haftanın son seminerinde ise,

Din Eğitiminde Ailenin Rolü” başlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Akpınar sunumlarını gerçekleştirdi.

Akpınar, konuşmasında çocuk için dinî referanslı bir hayatın inşasında anne-babanın rol model olduğundan bahsederek ebeveynlere büyük görev düştüğüne dikkat çekiyor. Geçmişte, Anadolu’da ebeveynlerin çocuklarının dinî -gelişimlerinde irfanı gelenekten beslenen birikimin önemine vurgu yaptı. Ebeveynlerin, çocuklarına İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in örnek şahsiyetini anlatmalarının gerekliliğini ifade etti. İslam ahlakıyla, ahlaklanan nesiller oluşmasında aile’nin önemine vurgu yaptı.

Programa yaklaşık 150 kişi katıldı.
 

İkinci Hafta


İkinci hafta semineri, 15 Şubat Cumartesi günü Muhammed Büyükkaplan Tıp Yurdu konferans salonunda gerçekleşti.

“Çocuğuma nasıl ibadet alışkanlığı kazandırabilirim? başlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Muhammet Fatih Turanalp ile Sümeyra Turanalp sunumlarını gerçekleştirdi.

Turanalp, Her şeyin çok hızlı gelişip değiştiği bir çağda yaşadığımızı ifade eden Turanalp, çocuklarımıza ibadet alışkanlığının kazandırılmasında bu teknoloji çağının gereklerine uygun eğitim yaklaşımlarının ortaya konulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Çocuğumun iman ve ahlak gelişimini nasıl destekleyebilirim? başlığı ile Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof Dr. Ramazan Altıntaş sunumlarını gerçekleştirdi.

Altıntaş, İmanın bir kök, imansızlığın ise köksüzlük olduğunu ifade ederek İslam fıtratı üzerine dünyaya gelen her çocuğun dini tercihlerinin başta aile olmak üzere çeşitli etkenlerle şekillendiğini söyleyip çocuğun imanî gelişiminde ailenin önemine dikkat çekti.  Din öğretiminde dikkatli bir dil kullanması gerektiğinin altını çizdi. Din öğretiminde ailelerin tecrübe kazanması, çocuklara korku temelli değil sevgi temelli bir Allah inancının aşılanması, ailelerin iyi bir rol model gibi davranarak evlerde dini bir iklimin oluşturulması çocukların iman gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır. İslam’ı anlatmaktan ziyade İslam’ı yaşamak, çocukların güven duygusunu zedelemek, aile içerisinde yardımlaşma ve paylaşma kültürü oluşturmak, hataları düzeltmede sevgiyle yaşamak gibi tutum ve davranışlarla çocukların hem imanî hem de ahlaki gelişimine yön verebilir, dedi.

İkinci seminere yaklaşık 200 kişi katıldı.

 

Üçüncü Hafta
Üçüncü hafta semineri, 22 Şubat Cumartesi günü Muhammed Büyükkaplan Tıp Yurdu konferans salonunda gerçekleşti.

“Ev ortamının düzenlenmesi, ev etkinlikleri ve "Medya, Aile ve Mahremiyet" başlıkları ile Uzm. Cemil Paslı sunumlarını gerçekleştirdi.

Evliliğin, Müslüman için ebedi bir bağ olduğunu ifade eden Cemil Paslı, evlilikte halis niyetin önemli olduğunu ve evliliğin sadece aile kurmak gayesiyle yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Aile insan için dünyada küçük bir cennet veya cehennemdir. Bu sebeple aile ortamı çocukların eğitiminde kilit bir konumdadır. Aile üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getiremezse çocuğun eğitimi eksik kalır. Çocukluk insanın ana vatanıdır, özellikle 0-3 yaş çocuk için çok önemli bir evredir. En iyi ebeveyn çocuğunu yetiştirip, en kısa sürede kenara çekilebilendir. Bu sebeple çocukları kendimize bağımlı hâle getirmemeli ve onların özgüven kazanmaları için sorumluluklar vermeliyiz. Ailede mutluluk için U9 kuralını hayatımıza uygulamalıyız. Bu kurallar şu şekildedir; Sohbet birliği, seyahat birliği, seccade birliği, sevgi birliği, sayfa birliği, samimiyet birliği, sistembirliği, sabır birliğidir. " dedi.

 

Üçüncü seminere yaklaşık 200 kişi katıldı.