ANASAYFA » FAALIYETLER » GUNDEM » CEMIYET YAZ OKULU ICIN HIZMET ICI EGITIM PROGRAMI DUZENLEDIK
8/07/2021, 11:18

Cemiyet Yaz Okulu için hizmet içi eğitim programı düzenledik

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi Muhammed Büyükkaplan Tıp Yurdu Konferans Salonunda gerçekleşen programda birbirinden değerli konuşmacılar, idareci ve öğreticelere seminer verdi.

Allah’ın insanlığa gönderdiği son ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve ona uygun bir hayat yaşamak isteyen Müslümanlar, Hz. Peygamber’den (s.a.s.) günümüze kadar her dönemde Kur’an eğitim ve öğretimine büyük önem vermiş ve bu eğitim için çeşitli kurumlar geliştirmişlerdir. Yaz okulumuzda bu bağlamda geliştirilen önemli programlardan biridir. Öğrencilere Kur’an-ı Kerim ve Adap/Olay-Yorum (İtikat, Ahlak, Siyer ve İbadet) öğretimi yanında, milli birlik ve beraberlik şuurunun geliştirilmesi, sevgi, saygı ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi, milli ve manevi değerlerin benimsetilmesi, bir arada yaşama ve sorumluluk şuurunun geliştirilmesi gibi değerlerin kazandırılmasını gaye edinmiş bir programdır.

 Yaz döneminde, Konya’mızın merkez ilçelerindeki (Karatay, Meram, Selçuklu) ilkokul 2.3.4.5.6.7.ve 8. Sınıflara yönelik düzenleyeceğimiz Yaz Okulu programımız 2’si Gençlik Merkezi (Erkek), 3’ü Yükseköğrenim Erkek yurdumuz(erkek) ve 3’ü de Yükseköğrenim Kız Yurdumuz (kız) olmak üzere 5’i Erkek 3’ü Kızlara yönelik olarak toplamda 8 farklı yerimizde icra edilecektir.

 Bu bağlamda bu programda görev alacak idareci ve öğretici hocalarımıza Muhammed Büyükkaplan Tıp yurdu konferans salonunda bir günlük hizmet içi eğitim programı gerçekleştirdik. Programımız ilk önce Hacı Fahri Kulu İlahiyat Yükseköğretim Erkek öğrenci yurdu mezunumuz Hakan Kayan hocamızın Kur’an Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra ilk oturumda İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Mustafa Büyükkaplan hocamızın açılış konuşması ile devam etti. İdareci ve öğretici hocalarımıza Müslümanlarda bulunması gereken özelliklerin neler olması gerektiğini maddeler halinde anlattı. İkinci oturumda 7-14 yaş aralığındaki çocuklara eğitim verilirken takınılacak davranış şekilleri konusu ile Tutum ve Davranış Metotları üzerine Çocuk ve Ergen Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Ömer Faruk Akça hocamız söz aldı. 7-14 yaş aralığındaki çocuklara nasıl davranılması gerektiğini örneklerle katılımcılara anlattı. Üçüncü oturumda Dini Değerler Altında Allah ve Namazı Bilinçaltında Sevdirebilmek konu başlığı ile Karatay Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikoloji Danışmanı Mehmet Emin Karabacak hocamız söz aldı. Dini değerler çocuklara anlatılırken dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durdu.

Öğleden sonraki oturumda hanım idareci ve öğreticiler için Sümeyra Turanalp hocamız Siyer Eğitimi ve Anlatım Metodları konu başlığı ile katılımcılara siyer eğitiminin nasıl yapılması gerektiğini ve siyer anlatılırken dikkat edilmesi gerekenlerin neler olması gerektiği üzerinde durdu. Diğer oturumda da Sümeyra Turanalp hocamız Kur’an Eğitimi ve Öğretim Metotları konu başlığı ile katılımcılara Kur’an-ı Kerim eğitiminin nasıl yapılması gerektiğini ve Kur’an-ı Kerim öğretilirken dikkat edilmesi gerekenlerin neler olması gerektiği üzerinde durdu.

Erkek idareci ve öğreticiler için Abdurrahman Terzi hocamız Siyer Eğitimi ve Anlatım Metodları konu başlığı ile katılımcılara siyer eğitiminin nasıl yapılması gerektiğini ve siyer anlatılırken dikkat edilmesi gerekenlerin neler olması gerektiği üzerinde durdu. Verilecek örneklerin nasıl anlatılması gerektiği üzerinde durdu. Diğer oturumda da Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge hocamız Kur’an Eğitimi ve Öğretim Metotları konu başlığı ile katılımcılara Kur’an-ı Kerim eğitiminin nasıl yapılması gerektiğini ve Kur’an-ı Kerim öğretilirken dikkat edilmesi gerekenlerin neler olması gerektiği üzerinde durdu. Madde başlıkları hâlinde örnekler vererek Kur’an-ı Kerim eğitiminin nasıl yapılmasını anlatmaya çalıştı. Kendisinin çalışma hayatı boyunca başından geçen olaylarla ilgili tecrübe aktarımında bulundu.  Son olarak; seminerimizin kapanış ve genel değerlendirmesinde bulunmak üzere İlim Yayma Cemiyeti Konya Şube Başkanı Mehmet İncili hocamız söz aldı. Konuşmasında yaz okulunun öneminden bahsetti. Çok önemli bir vazife ile görevli olduğumuzun şuurunda olmamız gerektiği üzerinde durdu. İyi dilek ve temennilerle seminer programı sona erdi.