ANASAYFA » FAALIYETLER » GUNDEM » YURT YONETICISI EGITIM SEMINERLERI KAPSAMINDA ILK PROGRAM GERCEKLESTI
16/11/2021, 11:19

Yurt Yöneticisi Eğitim Seminerleri kapsamında ilk program gerçekleşti.

            Hizmet İçi Eğitim Seminerleri kapsamında Yurt Yöneticisi Eğitim Seminerlerinin ilk programı 13 Kasım 2021 tarihinde Muhammed Büyükkaplan Tıp Yurdu Konferans Salonunda gerçekleşti.

            Programımız, Hacı Fahri Kulu İlahiyat Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu Müdür Yardımcısı Rahmet Kurt’un, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

            Programın açılış konuşmalarını İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi Eğitim Müdürü Vahdi Özer gerçekleştirdi.

            İlk semineri, Hicret Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Ebubekir Özüdoğru gerçekleştirdi.

            “İz Bırakan İdareci” konu başlıklı konuşmasında Ebubekir Özüdoğru, Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize karşı şeffaf olmamız gerektiğinden ve bu şeffaflığın öğrenciler tarafından kabul görmesi gerektiğinden bahsederek çeşitli dönemlerde yurtlarımızda yaşanmış tecrübelerinden bahsetti.

            İkinci semineri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Akça tarafından gerçekleştirdi.

            Prof. Dr. Ömer Faruk Akça, Z Kuşağını Anlamak konu başlıklı konuşmasında; Z kuşağındaki gençlerin kimlik oluşumları esnasındaki etkilerden ve bu etkileri tasnifi hakkında bilgiler verdi. Z kuşağının sorgulamaya açık olduğundan bahseden hocamız, Sorgulamak için bir bilgi birimine ihtiyaç olduğunu ve bilgisiz sorgulamaların yanıltıcı sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

            Üçüncü semineri, İlim Yayma Cemiyeti Konya Şube Müdürü Halil BUNSUZ gerçekleştirdi.

           Şube Müdürü Halil Bunsuz, İdarecini Vasıfları başlıklı konuşmasında; Cemiyetimiz bünyesinde hizmette bulunan idarecilerimize yaptığı konuşmalarında “Takip etmediğiniz hiçbir iş sizin değildir” düsturu ile hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

            Dördüncü semineri, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş gerçekleştirdi.

            Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Din Hizmetlerinde Verimlilik başlıklı konuşmasında; İslam dininin bizden yaşanılır bir dindarlık istediğini ve hizmet üretenlerde birinci dereceden olması gereken niteliğin bilgi olduğu belirterek sosyal nafile kavramının öneminden bahsetti.

            Beşinci semineri, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Harun Çöpür tarafından gerçekleştirdi.

            Harun Çöpür, Etkili Hitabet ve Etkili İletişim başlıklı konuşmasında; “Gençler kendilerinin dinlenilmesini ister, biz değerlerimize sahip çıkmadığımız için başkaları o alanı menfaatine uygun olarak kullandı.” dedi.

            Programın son seminerinde ise Şube Başkanı Mehmet İncili, “Kurumsal Aidiyet” başlıklı konuşmasında, Vakıflar hepimizin ama aslında hiçbirimizindir. Allah’ın en sevmediği şey, günah değil, günahta ısrardır." dedi.