24. Dönem Olağan Genel Kurulu Toplantısı

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şube Başkanlığımızın

24. dönem olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem gereği 05.01.2019 Cumartesi günü saat 13:30'da nisaplı olarak yapılmasına,

belirtilen tarihte çoğunluk temin edilemediği takdirde nisapsız olarak 12.01.2019 Cumartesi günü aynı saatte ve gündemle

Cemiyet Merkez Binamızın bulunduğu

Şerafeddin Cad. Şerafeddin İş Hanı. No:26/2 Karatay/KONYA

adresinde yapılacaktır.

  

 

Genel Kurul Gündemi

1-Yoklama ve Açılış

2-Divan Teşekkülü

3-Yönetim ve Denetleme Kurullarının Faaliyet Raporlarının Okunması

4-Bilanço ve Gelir-Gider Raporlarının Okunması

5-Raporlar Üzerinde Müzakere Edilmesi

6-Raporlar ile Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının İbrası

7-Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Genel Merkez Delegelerinin Seçimi

8-Dilek ve Temenniler

9-Kapanış

Tümü