25. Dönem Olağan Genel Kurulu Toplantısı

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şube Başkanlığımızın

25. dönem olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem gereği 16.06.2021 Çarşamba günü saat 17:30'da nisaplı olarak yapılmasına,

belirtilen tarihte çoğunluk temin edilemediği takdirde nisapsız olarak 23.06.2021 Çarşamba günü aynı saatte ve gündemle

Genç Adım Mevlana Gençlik Merkezi

Aziziye Mah. Sokullu Mehmet Paşa Sk. No:14 Karatay/KONYA

adresinde yapılacaktır. 

 

Genel Kurul Gündemi

1-Yoklama ve Açılış

2-Divan Teşekkülü

3-Yönetim ve Denetleme Kurullarının Faaliyet Raporlarının Okunması

4-Bilanço ve Gelir-Gider Raporlarının Okunması

5-Raporlar Üzerinde Müzakere Edilmesi

6-Raporlar ile Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının İbrası

7-Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Genel Merkez Delegelerinin Seçimi

8-Dilek ve Temenniler

9-Kapanış

Tümü